Välkommen till vackra Värmland!
Gammelbilens vänner
Fordonsträffar
Träffpunkt på Liljenäs i Värmskog tisdagskvällar 15 maj–31 aug, kl.18-21
Kontaktpersoner: Lars Liljestrand 0570-46 11 09, Jan-Erik Sandh 070-233 01 44.
Hemsida: www.gammelbilensvanner.se
Karlsbols Skolhusförening

Föreningens uppgift är att förvalta och underhålla lokalen Karsbols skola så att den ska kunna fungera som samlingslokal för ortsbefolkningen i Gansbyn och Karsbol.

Föreningens styrelse består av:
Kerstin Walan, ordförande
Urban Elmefjäll, kassör
Ann-Sofie Malmberg, ledamot
Per-Olof Johansson, ledamot
Lena Janson, ledamot
Reija Lingsell, suppleant
Lena Nordahl, suppleant

Årsavgiften är 100 kr/person eller 200 kr/familj.
Pengarna sätts in på konto i Westra Wermlands sparbank: 8431-9 531 35 987-5. Du kan också betala kontant till föreningens kassör Urban Elmefjäll.

Har du några frågor om föreningen kontakta gärna Kerstin Walan på telefon 070- 544 47 62 eller via e-post k.walan@telia.com.

Krokserudsskolans Intresseförening 

Tillhandahåller och förvaltar Krokseruds gamla skola. 

Kontaktperson: Gunn Ragnarsson 0555-202 68
Medlemsavgift: 50kr/enskild, 100kr/familj
Bankgiro: 717-2885

Liljenäs Bygdegårdsförening

Äger och förvaltar lokalerna för friskolan i Värmskog, mötes- och aktivitetslokaler för föreningslivet i bygden, samt allmän uthyrning av fest och möteslokaler.

Hemsida: www.bygdegardarna.se/liljenas/

Ordf: Birgitta Bengtsson 070-644 37 22.
Medlemsavgift: 150 kr/enskild, 300 kr/familj.
Bankgiro: 250-906

Värmskogs friskola och förskola.

Bedriver åk F-6, fritids- och förskoleverksamhet.
Hemsida: www.liljenasfriskola.se
Ordf. föräldrakooperativet: Anders Gärdt 070-670 44 82
Medlemsavgift: 100:-
Bankgiro:

Södra Värmelns Fiskevårdsförening

Föreningen, som består av fiskerättsinnehavarna inom fiskevårdsområdet, bedriver fiskevård bl a genom fiskeutsättningar, vastillverkning och –utsättning samt arrangerar den årliga fisketävlingen för barn och ungdomar under Värmskogsdagen. Vidare utövar föreningen, genom sina legitimerade fisketillsynsmän, övervakning av att fisket inom området sker i överensstämmelse med gällande lagar och föreningens regler. 
Fiskerättsbevis/Fiskekort: säljs bl a i Degerbyns lanthandel men också av fisketillsynsmännen - fiskekorten gäller för hela sjön Värmeln efter uppgörelse mellan Norra och Södra föreningarna! 
Ordf: Anders Borgström; 070-5437888
Medlemsavgift:
Bankgiro:

Värmskog Fibernät Ek. Förening
Tillhandahåller fibernät i Värmskogsbygden.
Hemsida: www.varmskogfiber.se
Ordf: Dag Hallén 070-2376514
Medlemsavgift: 200 kr.
Bankgiro: 685-9466.
Värmskogs Byalag

Samarbetsorgan för föreningslivet i Värmskog. Består av representanter från de olika föreningarna i bygden, och driver Värmskogs-gemensamma frågor.

Ordf: Sigurd Bengtsson 070-246 00 29
Medlemsavgift: Ingen - Alla Värmskogsbor är automatiskt medlemmar.

Värmskogs Byalags Supporterklubb
Stöttar skolan och föreningslivet i bygden genom lotterier och försäljning av sy- och träarbeten.
Kontaktpersoner: Solveig Carlsson 0570-461085, Berit Olsson 0570-461178
Arbetsträffar måndagar kl.14.00-17.00 i bygdegårdsrummet på Liljenäs.
Värmskogs Gastronomiska Sällskap

Matlagningsgrupp som träffas en gång i månaden,
Kontaktperson: Sigurd Bengtsson 070-246 00 29

Medlemsavgift: Ingen

Värmskogs Hembygdsförening
Jobbar för en levande nutid med rötter i historien.
Hemsida: www.hembygd.se/varmskog
Ordf: Sigurd Bengtsson 070-246 00 29
Medlemsavgift: 125:- för enskild och 200:- för familj.
Bankgiro: 281-4325
Värmskogs Skytteförening

Provskjutning i sporthallen, Liljenäs Bygdegård

Fredagkvällar
Kontaktperson: Leif Andersson 0570-46 11 81
Medlemsavgift: Ingen.
Kostnad: 10 kr per skjuttillfälle.

Värmskogs Sportklubb,VSK

Bedriver fotboll, pingis, gympa, innebandy och barngymnastik.
Ordf: Johan Holmgren 070-3619914
Medlemsavgift:

Stödmedlem: Enskild 150 kr, Familj 300 kr

Aktiv medlem: 7-18år 200 kr/termin, d.v.s. 400 kr/år 

                       Över 19år 300 kr/temin, d.v.s. 600 kr/år
Bankgiro: 704-4555

SMU Östra Värmskog
Barn och ungdomsverksamhet: Nyingscout, scout, sommarträffen, scoutläger
Kontaktperson: Strandberg 0555-201 42
Besöksadress: Krokseruds Missionshus, Värmskog