Välkommen till vackra Värmland!
Liljenäs Friskola / Förskolan Nallen
Bedriver åk F-6, fritids- och förskoleverksamhet.
Hemsida: www.liljenasfriskola.se.
Ordf. föräldrakooperativet: Anders Gärdt 070-670 44 82
Medlemsavgift: 100:-
Bankgiro: