Hållbara Värmskog

Vi har fått projektmedel från Region Värmland! 

Utveckling i Värmland

Vi har sökt projektmedel för att under året 2021 arbeta fram ett exempel på hur en livskraftig, hållbar, liten by kan se ut i framtiden. Och har då valt att arbeta med vår hemby och ”Världens bästa by” – Värmskog!
 
Under hösten 2020 utlyste Region Värmland projektmedel som gick att söka för att arbeta med hållbar utveckling i Värmland. 
Här kan man läsa mer om utlysningen och andra beviljade projekt: https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/hallbara-varmland/ 

Fokusområden

För att avgränsa oss i projektet har vi valt att ha tre fokusområden som utgår från en en studie gjord av Jordbruksverket (Arbete och liv på landsbygden) där man benämner de faktorer som är mest kritiska för att bevara en levande landsbygd, d.v.s. befolkningsutveckling och arbetstillfällen. 
Utifrån det samt en övertygelse om att människorna som bor i Värmskog är den största tillgången för fortsatt utvecklingsarbete har vi valt fokusområden: 
 
Attraktiva boenden: För att främja en positiv befolkningsutveckling behöver vi både se över hur vi kan få människor att stanna kvar i Värmskog samt att flytta hit. Finns det boenden för alla stadier i livet eller saknar vi något? Kan vi nyttja tomma hus på ett bättre sätt? Hur kan vi möjliggöra för byggnation på attraktiva platser? Kan vi hitta ett upplägg där man kan hyra fastigheter i större utsträckning? V i kommer även titta närmare på frågor kopplade till infrastruktur.
 
Cirkulär ekonomi : Vi vill försöka hitta möjligheter att stärka Värmskog genom att utgå ifrån vad som redan finns här idag! Finns det möjlighet att tillverka/producera/erbjuda vissa varor/tjänster lokalt som vi annars köper utifrån? Vilka samarbeten kan vi hitta mellan företag, föreningar och privatpersoner som kan skapa tillväxt? Vi kommer även titta närmare på lokala finansieringslösningar t.ex så kallade ”bygdefonder”.
 
Organisering : I Värmskog finns en mängd föreningar och en uppsjö av kompetenta, positiva och drivande krafter. Vi vill se över om vi kan använda den tillgången smartare och mer resurseffektivt, med lokal kunskap och tradition som bas. Vi vill bland annat titta närmare på byalaget och dess funktion som motor för fortsatt utveckling. 
 

Läs om projektet i vårt Grums

Missa inte!

Idéboxar

Vi är därför jättetacksamma om ni vill lämna förslag här i våra digitala idéboxar!
Om ni har idéer som ligger utanför de fyra olika områdena så välj det som känns mest rätt eller minst fel och skriv in din idé: 
 
Idéer kring företagande – Digital idébox – Företagande
Idéer kring infrastruktur – Digital idébox – Infrastruktur
Idéer kring ökad social samvaro/välbefinnande – Digital idébox – Välbefinnade
Idéer kring attraktiva boenden – Digital idébox – Attraktiva boenden

Värmskogspodden

Vi kommer även att börja sända ”Värmskogspodden” där vi bjuder in värmskogingar och personer utifrån för att prata landsbygd och utveckling. 
 
Ni hittar alla avsnitt här: 

Vi behöver dig!

Nyckeln för att lyckas med detta projekt är att skapa engagemang bland oss som bor här. Vi vill att så många som möjligt deltar och är med och kommer med idéer, tankar och inspel gällande framtiden här i byn. 
Vi hoppas innerligt att coronan ger med sig så vi får möjlighet att bjuda in till möten/workshops kring olika ämnen men får för stunden nöja oss med att lösa det mesta digitalt. 
 

Kontaktuppgifter

Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss!
Vi finns på Facebook i gruppen – ”Hållbara Värmskog”
 
Projektledare
Lisa Gärdt 073-8241798