Föreningsliv

Här i Värmskog har vi ett rikt föreningsliv som vi är stolta över. Här finns ett stort fång med aktiviteter för alla åldrar. Är du intresserad av att vara med i någon av föreningarna eller har du förslag på ytterligare aktiviteter. Kontakta gärna någon från de olika styrelserna för mer information. Kom ihåg att allt arbete i föreningarna sker ideellt, engagera dig du också! Nedan finns kontaktuppgifter, och allra längst ner på sidan kan ni läsa om skillnaden på föreningarna, vi vet att de ofta blandas ihop med varandra.

Bygdegårdsföreningen
Värmskog

Äger och förvaltar lokalerna för friskolan i Värmskog, mötes- och aktivitetslokaler för föreningslivet i bygden, samt allmän uthyrning av fest och möteslokaler.

www.bygdegardarna.se

Ordf: Rebecca Sjöstam, 072-5758123 
Medlemsavgift: 175 kr/enskild, 350 kr/familj.
Bankgiro: 250-9065 
Swish: 123 484 42 54

Kom ihåg att ange ert namn!

Stadgar

Verksamhetsberättelse Bygdegårdsföreningen Värmskog 2022

Värmskogs Hembygdsförening

Arbetar för en levande nutid med rötter i historien. Arrangerar olika evenemang som höstmarknad, Värmskogsdagen och Valborg.

www.hembygd.se

Ordf: Susanne Walan 070-5258807                     sml.walan@gmail.com


Medlemsavgift: 150:- för enskild och 250:- för familj.
Bankgiro: 281-4325
Swish: 123 100 03 55

Ange namn på alla familjemedlemmar, anges inget namn är medlemskapet ogiltigt.

Stadgar Hembygdsföreningen

Stadgar LM-Gården:

Värmskogs Sportklubb

Bedriver fotboll, pingis, innebandy och barngymnastik.
Ordf: Martin Andersson 073-0583335

Medlemsavgifter:                                                                 

Stödmedlem: Enskild 200 kr, Familj 400 kr

Aktiv medlem 7 – 18 år 550 kr/år                             

Aktiv medlem över 19 år 750 kr/år
Bankgiro: 704-4555

Swish: 123 146 0518

Glöm inte bort att ange ert namn!

Värmskogs
friskola & förskola

Vackert belägen i Värmskog vid Värmelns strand ligger Värmskogs friskola. På skolan går elever i åldrarna 6-12 år. Värmskogs friskola har även en fritidsavdelning. I anslutning till skolbyggnaden ligger förskolan där barnen i åldrarna 1-5 år går. På skolan går idag cirka 100 elever.

www.varmskogsfriskola.se

Föräldrakooperativet 

Ordf: Lisa Gärdt 073-824 17 98

Värmskogs Byalag

Samarbetsorgan för föreningslivet i Värmskog. Består av representanter från de olika föreningarna i bygden, och driver Värmskogs gemensamma frågor.

Ordf:
Medlemsavgift: Ingen – Alla Värmskogsbor är automatiskt medlemmar.

Stadgar

Bilaga stadgar

Equmenia Värmskog

Barn och ungdomsverksamhet, nyingscout, scout, sommarträffen, scoutläger. Krokseruds Missionshus, Värmskog

Kontaktperson: Olle Einarsson 073-3170979

Södra Värmelns fiskevårdsförening

Föreningen, som består av fiskerättsinnehavarna inom fiskevårdsområdet, bedriver fiskevård bl a genom fiskeutsättningar, vastillverkning och utsättning samt arrangerar fisketävlingar. Vidare utövar föreningen, genom sina legitimerade fisketillsynsmän, övervakning av att fisket inom området sker i överensstämmelse med gällande lagar och föreningens regler. 
Fiskerättsbevis/Fiskekort: säljs i Värmskogs Lanthandel men också av fisketillsynsmännen samt på i-fiske.se – fiskekorten gäller för hela Rommen och sjön Värmeln efter uppgörelse mellan Norra och Södra föreningarna!

Ordf: Marcus Jansson 070-2197214

Sekr: Christian Karlsson 070-5274800

Värmskogs skytteförening

Provskjutning i sporthallen, Liljenäs Bygdegård

Kontaktperson: Leif Andersson 0570-46 11 81
Medlemsavgift: Krav på medlemskap i Bygdegårdsföreningen.
Kostnad: 10 kr per skjuttillfälle.

Karsbols skolhusförening

Föreningens uppgift är att förvalta och underhålla lokalen Karsbols skola så att den ska kunna fungera som samlingslokal för ortsbefolkningen i Gansbyn och Karsbol.

 

Medlemsavgift: 100 kr/person eller 200 kr/familj.

Westra Wermlands sparbank: 8431-9 531 35 987-5


Ordf: Lena Nordahl 070-6115146

Krokserudsskolans Intresseförening

Tillhandahåller och förvaltar Krokseruds gamla skola. 

Ordf: Gunn Ragnarsson 0555-202 68
Medlemsavgift: 50kr/enskild eller 100kr/familj
Bankgiro: 717-2885

Värmskogs fibernät

Tillhandahåller fibernät i Värmskogsbygden. Ekonomisk förening.

www.varmskogfiber.se

Ordf: Dag Hallén 070-2376514
Medlemsavgift: 200 kr
Bankgiro: 685-9466

Gammelbilens Vänner


www.gammelbilensvanner.se

 

Kontaktpersoner:

Lars Liljestrand 0570-46 11 09

Jan-Erik Sandh 070-233 01 44

Värmskog Event

Föreningens ändamål är att främja gemenskap, sammanhållning och trivsel för Värmskogs invånare. Genom att skapa mötesplatser, tillställningar och event skall vi skapa värden som inkluderar och riktar sig till alla åldrar.

Ordf: Lisa Gärdt 073-8241798

Värmskogs föreningsliv

Värmskogs Hembygdsförening

Värmskogs Hembygdsförening ansvarar för de hembygdsgårdar som finns i Värmskog: Liljenäs hembygdsgård (byggnaden där Värmskogs Café drivs), LM Ericsson gården, Soldattorpet, Nattstugan, Halla och Rombotten. Hembygdsföreningen anordnar olika tillställningar, bland annat Valborg, Värmskogsdagen och Höstmarknad. De värnar om den historia som finns i bygden och delar den genom bilder och text för att sprida den vidare till kommande generationer.

Bygdegårdsföreningen Värmskog

Förening förvaltar Värmskogs friskolas lokaler samt idrottshall och matsal. Bygdegården är en samlingsplats för invånare, företagare och föreningar. Förutom att skolans elever äter i Bygdegårdens matsal, så är det under ett år nästan 500 olika aktiviteter i huset. Bygdegården används vid privata och föreningarnas tillställningar och köket är välutrustat med plats att duka för ca 100 gäster.

Värmskogs Sportklubb

Sportklubben är den förening som står för de idrottsaktiviteter som finns i Värmskog. Gympa för barn, bordtennis och fotboll för herrar, damer och barn. Sportklubben ansvarar för Liljevallen, fotbollsplanen och klubbstugan, men håller även vissa av sina aktiviteter i Bygdegårdens lokaler.

Värmskogs Friskola & Förskola

Skolan är en extremt viktig grundpelare för vår bygd. Den lockar och attraherar barnfamiljer att flytta hit, och inte minst bo kvar. Skolans verksamhet håller till i Bygdegårdens lokaler. Det går totalt 64 elever på skolan & förskolan. Det finns 35 barn som är mellan 6-12 år och 29 barn som är i åldrarna 1-5 år.

Värmskogs Byalag

Värmskogs byalag är ett samlingsorgan för ordförande och ledamöter från alla de föreningar som finns i Värmskogs. Byalagets uppgift är att samordna och dela information om vad som är på gång i bygden där alla får möjlighet att diskutera med varandra. För en god utveckling krävs samarbete mellan alla de aktiva föreningarna.