Lokaler för Uthyrning

Vi bygger servicepunkt!

Området Liljenäs i Värmskog har bara under sommarmånaderna över 100 000 besökare! Värmskogs Bygdegårdsförening har länge sett potentialen i detta område och kommer under våren 2019 påbörja bygget av Värmskogs servicepunkt, med stöd av Leader Närheten och Landsbygdsprogrammet.

Grundtanken med en servicepunkt är att den ska fungera som ett nav för service till människor som bor i Värmskog.

I kombination med det fina läget med en stor turisttillströmning under delar av året och möjlighet till en affärsverksamhet söker vi nu en entreprenör som vill driva Värmskogs servicepunkt!

Butiksytan som kan disponeras är ca 100 m2 med tillhörande ytor utanför (uteplatser). Lokalen ligger i ett attraktivt läge då den ligger mitt i gångstråket mellan Värmskogs berömda räkcafé och parkeringen.

Utifrån det beviljade bidraget vi fått från Leader Närheten har vi vissa servicefunktioner som vi behöver säkerställa finns i servicepunkten för att få bibehålla stödet. Detta kommer innebära att vi behöver hitta ett bra upplägg med tilltänkt hyresgäst där delar av lokalerna kan innefatta:

* Turistinformation i samarbete med kommunen.

* IT stöd för tex myndighetskontakter och kommunala funktioner, internetbanken mm.

* Utställningsrum, bibliotek eller kulturrum.

Ju fler av dessa punkter som entreprenören kan uppfylla desto mer attraktiv blir den som hyresgäst och vi som förening finns med som stöttning i frågor gällande servicefunktioner.

Har du en affärsidé som du vill förverkliga i dessa nya lokaler?

Kontakta då Värmskogs Bygdegårdsförening och lämna ditt intresse så tar vi diskussionerna vidare!

Lämna din intresseanmälan senast den 15 mars till kontakt@varmskog.se

Klicka på ritningarna för större bild

Lokaler att hyra

Har ni fyllt år, planerar en överraskning eller kanske går i tankarna kring var ni ska ha er bröllopsfest. Nedan finns kontaktuppgifter för de lokaler som finns att hyra här i Värmskog.

Värmskogs Bygdegård

Uthyrning av festlokal, konferens- och möteslokal, samt sporthall.
Info och bokning: Värmskogs Lanthandel 0555-20029

Värmskogs Sockenstuga

Info och bokning: Svenska kyrkan i Grums 0555-424 50

Karsbols Skolhus

Info och bokning: Reija Lingsell, 070-3281310

Rombottens Hembygdsgård

Info och bokning: Thomas Hallberg 070-570 27 10

Liljenäs Hembygdsgård

Uthyrning av festlokal.
Info och bokning: Värmskogs Lanthandel 0555-20029

Klubbstugan Värmskogs sportklubb

Info och bokning: Martin Andersson 073-0583335