Värmskogs Kyrka

1947 utfördes arkeologiska utgrävningar söder om klockkullen. Här påträffades den äldre kyrkplatsen med grundlämningar efter två kyrkor varav den äldsta antas vara från 1200-talet och den senare från 1600-talet.

1756 planerade församlingen att bygga en ny kyrka av sten. Kyrkan ville man bygga på en upphöjd backe bredvid där stapeln står men grundförutsättningarna visade sig för dåliga därför står kyrkan där den står idag. Man gav uppdraget åt kyrkobyggmästaren Christian Haller. Haller var mycket känd genom att han har byggt Karlstad domkyrka. Först 1760 kom byggnationen igång, Haller var då död och hans hustru Hedvig Haller fullföljde kyrkobygget. 1761 gjordes murningen efter att gårdarna bidragit med sten och året efter färdigställdes tornet. 1763 var arbete färdigt och den 18 september samma år kunde kyrkan invigas av prosten Anders Lagerlöf. 1776 byggdes en liten läktare. Två år senare införskaffades en ny klocka, den så kallade storklockan. Kyrkan målades 1785 av Joneus från Karlstad och kyrkogårdsmurarna byggdes 1778-1779. Den 27 juli 1799 brann Värmskogs nya kyrka. Brandorsaken var att gnistor från en hyggesbränning i närheten antände tornet och branden gick inte att stoppa utan kyrkan blev helt utbränd. Patron Nils Hagberg som ansvarade över hyggesbränningen dömdes att bekosta en återuppbyggnad av kyrkan . Den 19 augusti 1804 godkändes kyrkan vid en avsyning och kunde därefter invigas på nytt. De omgjutna klockorna sattes upp och olika inventarier återinsattes i den nya uppbyggda kyrkan.

Av säkerhetsskäl är maxantalet 300 personer som får vistas i kyrkan samtidigt.

Soldattavla
Soldattavlan är från Strands soldattorp nummer 89 under Grums kompani av Värmlandsregementet. 

Bildsten
Bildstenen i vapenhuset är kyrkans äldsta föremål. 

Ljuskronorna
Den stora ljuskronan av trä i mitten av kyrkorummet införskaffades av Nils Hagberg 1801. Den är eventuellt tillverkad av Bengt Nilsson från Frykerud. 

Lilla orgeln
Den mindre orgeln är tillverkad av L. M Ericsson och var en fästmögåva till hans fru. Orgeln är skänkt till kyrkan av sonen Ing Gustaf Ericsson. 

Stora orgeln
Den stora orgeln som står på läktaren har tillverkats av den kände orgelbyggaren E. A Setterqvist i Örebro 1857. Orgeln har 6 ½ stämmor och har skyddats som ett kulturminne tillhörande det svenska orgelbyggeriets historia då den är helt orörd sedan den byggdes. 

Rundvandring i kyrkan
Kyrkans inventarier går delvis igen från 1600-tals kyrka medan föremål från 1200-tals kyrka saknas.

Altartavlan
Altartavlan målades av hovmålaren Carl Wilhelm Swedman i Stockholm 1802. Den har motivet Kristus på förklaringsberget.

Predikstolen
Predikstolen är från gamla kyrkan och räddades vid branden, men ljudtaket blev förstört. Det nya ljudtaket tillverkades av Oskar Larsson från Ekebol och sattes upp vid renoveringen 1959.

Ängeln
Ängeln med timglas har tillhört den gamla kyrkan.

Psalmtavlorna
Liskom Ängeln är också psalmtavlorna från den gamla kyrkan.

Dopfunten
Dopfunten är huggen i bohusgranit och skänkt till kyrkan av den kyrkliga arbetskretsen år 1946.

Röllakansmattan
Den stora röllakansmattan har stiliserade motiv som är hämtade från bygden i Värmskog. Den är vävd vid Karlstad vävskola av Edit Reinholdsson och Olga Bäck år 1959.

Kollektbössorna
Kollektbössorna vid ingången har tillhört den gamla kyrkan.

Besök www.kyrkokartan.se Här kan du se mer bilder och betygsätta kyrkorna