Interaktiv Karta

För att se en interaktiv karta över Värmskog, klicka på länken nedan!

Turistbroschyr

Karta Sevärdheter, Sjöar & Vandringsleder

Sevärdheter

Sevärdheterna finns markerade på kartan, klicka på länken ”Karta Sevärdheter, Sjöar & Vandringsleder.

 

Stentorget

Stentorget i Näs är en geologisk lämning på ca 180 m höjd öh. som visar högsta strandlinjen efter inlandsisen. Det finns en markerad vandringsled dit från Norra Näs.

 

Värmskogs Kyrka

1763 var arbetet färdigt och den 18 september samma år kunde kyrkan invigas av prosten Anders Lagerlöf. Kyrkan målades 1785 av Joneus från Karlstad och kyrkogårdsmurarna byggdes 1778-1779. Den 27 juli 1799 brann Värmskogs nya kyrka. Brandorsaken var att gnistor från en hyggesbränning i närheten antände tornet och branden gick inte att stoppa utan kyrkan blev helt utbränd. Den 19 augusti 1804 godkändes kyrkan vid en avsyning och kunde därefter invigas på nytt.

 

Silvergruvan i Vegerbol

År 1847 arbetade 100 gruv-karlar och smältare samt 50 skrädare vid gruvan. Gruvdriften upphörde under 1850-talet. Även i Södra Gärdsjön, Karsbol, Degerbyn och Norra Näs finns mindre gruvhål.

 

Kolerakyrkogården

En bit norrut från kyrkan ligger Jämnäsets kolerakyrkogård. Den blev utsedd till ”en för ändamålet tjänlig plats” 30 oktober 1857. Platsen är vackert belägen vid Värmeln.

 

Jättegrytan i Degerbyn

Stenformation från istiden.

 

Rombotten skans

Rombottens “Skans” är ett märkligt byggnadsverk av sten med långa murar och öppningar, vars ålder ingen vet. Ligger strax intill Rombottens skolmuseum.

 

Rombottens Skolmuseum

Nytomta i Rombotten från slutet av 1600-talet sägs vara det äldsta bevarade boningshuset i Värmskog. Timmerhuset ägs av Värmskogs Hembygdsförening. Byggnaden är vackert renoverad enligt gammal byggnadsteknik.

 

Långeudde badplats

En mycket fin badplats med långgrund strand, för de som vill ta sin tid innan de doppar sig. Omklädningsrum finns på plats.

 

LM Ericssons Minnesård

Lars Magnus Ericsson föddes den 5 maj 1846 på gården Nordtomta i Värmskog. Som sedan 1961 är minnesgård och telefonmuseum. Huset är även inrett som en heminteriör med kök och kammare, ett enklare bondehem i Värmskog från slutet av 1800 talet. Muséet innehåller telefoner och elektrisk utrustning från tiden före Lars Magnus utträde ur företaget 1903.

 

Vandringsleder

Vandringslederna finns markerade på kartan, klicka på länken ”Karta Sevärdheter, Sjöar & Vandringsleder.

 

Väg 673

Från Värmskogs kyrka och norrut, inte långt från Värmelns strand, går en av Värmlands vackraste grusvägar, väg 673. Sträckan är 22 km lång och går genom små genuina byar som Karsbol, Gansbyn, Rombotten, Svannikeboda, Boda och slutar i Tasebo i Högeruds socken. Vägen är sedan 1999 klassad som kulturminne av Länsstyrelsen och Vägverket.

 

 

Silverleden

En vandringsled på 8.6 km. Passerar historiskt intressanta platser som LM Ericsson-gården med telefonmuseum och Vegerbols silvergruva. Den fortsätter österut mot Karsbol med lämningar efter Karsbols silvergruva. Leden kan påbörjas vid Värmskogs Vandrarhem eller vid LM Ericsson-gården. Längs med Silverleden finns även informationsskyltar om fjärilar uppsatta av biologen Emil Nilsson. Detta då man längs Silverleden sett ett stort antal sällsynta men även rödlistade fjärilar. 

 

Sjöar

Det finns ett stort utbud av fiskemöjligheter för den intresserade här i Värmskog. För att få fiska krävs att man köper ett fiskekort för avsedd sjö och följer de regler som gäller för den utvalda sjön. Var ni kan köpa fiskekort står under respektive sjö. Sjöarna finns markerade på kartan, klicka på länken ”Karta Sevärdheter, Sjöar & Vandringsleder.

Sjökort över Värmeln finns att köpa på Degerbyns handel.

Örtjytttjärn

Örtjyttjärn ligger på 193 meter över havet på Näshöjden. Gränslinjen mellan Stavnäs och Värmskog skär genom tjärnet. Här har det bland annat spelats Allsvensk bandy.

Fiskekort:

 

Norra Nästjärn

Sjön är 7,2 meter djup, har en yta på 0,679 kvadratkilometer och befinner sig 87,3 meter över havet. Fiskbeståndet består främst av aborre, gädda och mört, men här finns även gös, id och sarv. Sjön är, tillsammans med sin grannsjö Södra Nästjärn, belägen mellan de fyra gamla byarna Norra Näs, Södra Näs, Björnbol och Resbol.

Fiskekort:

 

Södra Nästjärn

Sjön är 7,5 meter djup, har en yta på 0,504 kvadratkilometer och befinner sig 87 meter över havet.

Fiskekort:

 

Rommen

Sjön är 7 meter djup, har en yta på 2,88 kvadratkilometer och befinner sig 56,1 meter över havet.

Fiskekort: köps för Värmeln då Rommen tillhör det fiskeområdet.

Värmeln

Sjön har en area på 74,6 kvadratkilometer och ligger 56 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Borgvikeälven. Till Värmeln räknas också Lilla Värmeln.

Fiskekort

Samt i Degerbyns Handel

Överudsjön

Sjön är 7,5 meter djup, har en yta på 2,24 kvadratkilometer och befinner sig 57,1 meter över havet. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat  abborre, björkna, braxen och faren.

Fiskekort

Harry Svensson 070-2399480

Värmaleden

Värmaleden är en vattenväg från Vänern via Borgvik upp i Värmeln. Leden passerar Värmskog och vid Liljenäs brygga kan man lägga till och stärka sig med kaffe och en räksmörgås, eller någon annan läckerhet caféet har att erbjuda, innan färden fortsätter norrut mot Edane.

Värmskogs Hembygdsgårdar

Stortorpet

På denna mark i Stora Skärmnäs ligger tre byggnader, Soldattorpet i Stora Skärmnäs byggnad är från tidigt 1800-tal. Här finns även ett 1600-tals härbre som flyttats hit samt ett uthus som även det flyttats hit och senare kommit att renoveras till ett litet kapell, Thorgiers kapell.

Nytomta i Rombotten

Detta är en mangårdsbyggnad, alltså ett bostadshus för de som hade ett jordbruk förr i tiden. Detta är Värmskogs äldsta bevarade byggnad och uppskattas vara byggt år 1690. Här inne finns ett litet skolmuseum med inventarier från nedlagda skolor.

Nordtomta, L.M. Erikssons Minnesgård

Här bodde telefonindustrins grundare Lars Magnus Eriksson. Nordtomta i Vegerbol var hans barndomshem och har senare kommit att bevaras och renoveras för att användas som hembygds- och minnesgård. Under sommarhalvåret kan man här få guidade turer.

Halla

Halla är en före detta backstuga. En liten enkel stuga som byggts på någon annans mark där de som bodde där inte hade något eget jordbruk att sköta. Detta är en stuga som fraktades hit från Brunskog runt 1880 över isen. Halla är ensligt belägen i Gansbyn, nära sjön Rommen och var från början en barack åt rallare.

Nattstugan

Nattstugan i Degerbyn är en bondgård med manbyggnad från omkring 1800. Gården är delvis renoverad och invigdes som hembygdsgård 1967. Värmskogs hembygdsförening hyr för närvarande ut huset till en privatperson.

Liljenäs

Byggnaden från 1860-talet var ursprungligen ett boningshus på en gård i Gansbyn. 1924 flyttades huset till Liljenäs där det iordningställdes till socknens första allmänna samlingslokal. Sedan 90-talet har det här bedrivits caféverksamhet i olika regier.